Forrige innlegg
Neste innlegg
Til toppen
Til toppen
2013:
Elefantzonen ble oppdatert for siste gang i 2011.
Nå finner dere meg på binka.no.

eksa’men (fra lat. ‘gransking’)

Nå blir det granskning i 7 dager framover. Vi skal analysere og vurdere kampanjen som reklamebyrået Ernö laget for TV-aksjonen Norsk Folkehjelp i år. Hvordan vi tror at de har tenkt, om det fungerer og hva som kunne vært annerledes. Det er så mye praktisk på Westerdals at når slike oppgaver kommer er det egentlig veldig fint … Diskutere skriftlig … diskutere med verden … diskutere med seg selv … Hvem vet hva som kan skje da? Prøve å tenke seg fram til hva noen andre har tenkt, på bakgrunn av hva vi allerede har erfart at vi tenker når vi lager markedskommunikasjon. Og så er det den gode følelsen av å finne et poeng et annet sted, som får argumentet ditt til å bli forsterket. Som en el-gitar! Være modig, ta standpunkt, tenke nytt. Det er mange bra ting med å granske. Du finner ut ting som du ikke hadde gjort ellers. Nøster opp knuter, oppdager sammenhenger — får aha-opplevelser!

Så la oss holde oss til den tanken!

Binka Hei! Takk for at du leser på Elefantzonen! Jeg er Binka og jeg blogger om å studere Tekst & Skribent på Westerdals, om grafisk design, notatbøker og om å være forfatterspire. Ta med deg en RSS-feed, og følg meg på Twitter, Facebook eller Bloglovin. Du vet, sånn at du ikke går glipp av noe.

[aktt_tweets count="1"]

Følg Elefantzonen med RSS