Forrige innlegg
Neste innlegg
Til toppen
Til toppen
2013:
Elefantzonen ble oppdatert for siste gang i 2011.
Nå finner dere meg på binka.no.

Dette skal (ikke) bli en feature

Jeg har et nytt prosjekt på gang. (Eller har jeg virkelig det?)
Vi har fått en oppgave om sjanger, hvor vi skal velge en sjanger og fordype oss i den gjennom en teoretisk sjangeranalyse. Så skal vi, på valgfri plattform, lage et fysisk produkt i denne sjangeren. Jeg har valgt «postmodernismen» som min sjanger, muligens en smule påvirket av særemnet om filosofiens litteraritet. Nå skal jeg skrive en featurereportasje! Om blogging!

Først litt om postmodernismens særtrekk som stilepoke:

› blander stiltrekk fra forskjellige kulturelle epoker og områder
› gammelt og nytt, høyt og lavt
› distansert og ironisk
› verdier knyttet til livsstil, livskvalitet og moralske spørsmål
› absurd, tilfeldig
› relativistisk
› naivt
› ingen ideologi eller livssyn er riktigere enn et annet
› portrett av samtiden
› skeptisk, spissfindig, hyperrealistisk
› åpent og uavklart
› fortellinger om fortellingene om verden
› friheten i en moderne verden blir for stor og tom
› metafiksjon
› ensomhet
› enkeltmennesket
› interaktiv deltakelse (internett (blogging!))
› dagligdags
› «meningsløst»

Jeg vil skrive om:
«hvorfor vi har denne trangen til å gi av oss selv i en verden som er blitt så fri at den blir for stor og tom».

Det jeg ser for meg, er å invitere en fire-fem utvalgte bloggere jeg leser og liker til en felles samtale på MSN. Intervjuet skal dermed foregå over cyberspace, noe som kanskje er litt uprofesjonelt når det kommer til at dette faktisk (!) skal være en featurereportasje; denne romantiske journalistikkgenren hvor sansene settes i sentrum, intuisjonen – de skjønnlitterære virkemidlene. På en annen side forsterker jo et msn-blogger-intervju på sitt vis bloggingens magi, nemlig at blogging er noe som skjer mellom mennesker som egentlig ikke kjenner hverandre, men som likevel kjenner hverandre på nett. Istedet for ansikt og hårfrisyre, gjenkjennes en blogger av stemmen sin: skrivestemmen. Er ikke dette interessant vel?

«Du kjenner ikke folk selv om du kjenner dem på nett» (Virrvarr)

Hva er en god blogg? Hva er en dårlig blogg? Hvordan skal vi behandle leserne våre? Hva er god bloggskikk? Hva er dårlig? Hvorfor begynte du å blogge? Hva har du oppnådd? Hvor ser du deg selv i fremtiden?

Bloggerne jeg har i kikkerten er Elisabeth Ice Cream, Olem, emelie, Fie og Virrvarr. At jeg har dem i kikkerten, betyr altså at jeg fortsatt sitter litt oppi denne idéen min, som i et dyp, myk og trygg stol, og har enda ikke rullet meg opp og gått bort for å prikke dem på sin littære skulder og si: Hei! Kan jeg få intervjue deg? Skrive om deg? Nå vil de jo uansett motta en ping, en slags poke, eller et prikk, alle sammen; så kanskje det er forespørsel nok i seg selv.

Binka Hei! Takk for at du leser på Elefantzonen! Jeg er Binka og jeg blogger om å studere Tekst & Skribent på Westerdals, om grafisk design, notatbøker og om å være forfatterspire. Ta med deg en RSS-feed, og følg meg på Twitter, Facebook eller Bloglovin. Du vet, sånn at du ikke går glipp av noe.

[aktt_tweets count="1"]

Følg Elefantzonen med RSS