Forrige innlegg
Neste innlegg
Til toppen
Til toppen
2013:
Elefantzonen ble oppdatert for siste gang i 2011.
Nå finner dere meg på binka.no.

Beauty, Honours & Curiosity

Ord av fysikeren Richard Feynman (1918 – 1988) og bilder fra blant andre NASA og BBC, utgjør The Feynman Series — en trilogi sammensatt av den kanadiske filmskaperen Reid Gower. Sjekk også ut Sagan Series til hyllest for Carl Sagan.

Ammoniumhydrosulfid

«… alvorlig og melankolsk …» hørte jeg, akkurat idet vi passerte hverandre, det ene sekundet i tåkelandskapet.

Som regel tenker vi på naturfenomener som metaforer på følelser. Skyer er drøm. Tåke er mystikk. Men hva er de egentlig? Hva er en sky?

En sky er en synlig mengde kondenserte vanndråper eller iskrystaller i atmosfæren.

Jeg synes det er utrolig spennende, på grensen til magisk, å lese alminnelig naturvitenskap om hva verden egentlig består av. Ganske rart egentlig … jeg er jo ganske poetisk anlagt. Men av en eller annen grunn får det naturvitenskapelige ofte naturen til å virke enda mer poetisk. Dette er noe vi er en del av. Du er en fantastisk, kjemisk prosess!

Bare å se slike avsnitt på Wikipedia kan gjøre meg svimmel av nysgjerrighet:

Skyer på andre planeter

Alle planeter i solsystemet vårt som har en atmosfære, har også skyer. Skyene på Venus består av svovelsyredråper. Mars har høye, tynne skyer av vannis. Både Jupiter og Saturn har et ytre skylag som består av ammoniakk, et mellomliggende skylag av ammoniumhydrosulfid og et indre skylag av vanndråper. Uranus og Neptun har atmosfærer som er dominert av metanskyer.

Saturns måne Titan har skyer som man tror består av flytende metan. Romsonden Cassini-Huygens har oppdaget bevis på væskekretsløp på Titan, med blant annet flytende elver på overflaten av månen.

Svovelsyredråper. Ammoniumhydrosulfid. Indre skylag. Høye, tynne skyer av vannis. (!!) Metanskyer. Romsonde. Iskrystall. Kondensasjonskjerne. Er ikke det poesi … så vet ikke jeg.

Postmodernisme

Postmodernisme er en stilepoke/sjanger som blomstret på 80-90-tallet. Selv mener jeg det kan virke som om postmodernismen har sin rot allerede i den frie og umaterialistiske hippiebevegelsen på 60-70-tallet, som opponerte mot den normbegrensede og pliktoppfyllende krigs- og foreldregenerasjonen. Begrepet opptrer allerede i siste del av 1960-årene i forbindelse med billedkunst fra Andy Warhol i amerikansk popkunst.

Postmodernismen kombinerer stil- og sjangertrekk fra forskjellige historiske epoker og kulturelle områder; samt religiøse og ideologiske tanker fra mange forskjellige kilder, forskjellige stilepoker og stilnivåer – mellom gammelt og nytt, høyt og lavt, ofte på en distansert og ironisk måte uten å bry seg om hvorvidt de passer logisk sammen. Et postmodernistisk trekk er å konsentrere seg om verdier knyttet til livsstil, livskvalitet og moralske spørsmål, fremfor økonomiske og materialistiske emner. Dette kan komme av at foreldrene til etterkrigsgenerasjonen hadde grunnleggende verdier i vestlige industrisamfunn, knyttet til vekst og velstand. Da disse behovene kom på beina igjen, skjedde det en generasjonsforvandling. Der den eldre generasjonen hadde blitt formet av en historisk periode med økonomisk depresjon og materiell knapphet, kunne den neste generasjonen ta dette for gitt. Der foreldregenerasjonen hadde arbeidet for å bygge opp en økonomisk og kulturell velstand, søkte den nye postmoderne strømningen byggesteinene i seg selv; å dekonstruere dem; bygge alt fra hverandre og vise, ikke overbevise, men bare glippe ut vage, distanserte, upersonlige uttrykk av at hele vår oppfattelse av virkeligheten er sammensatt av absurditeter og tilfeldige gjentakelser. Les videre…

Følg Elefantzonen med RSS